Wat doet Stichting Sportdokters?

Stichting Sportdokters is een organisatie die als doel heeft het op verantwoorde wijze medisch organiseren, coördineren en ondersteunen van sportevenementen.

Deze sportevenementen vallen zowel binnen de breedtesport als de topsport. 

Gezien de toename van letsels en de ernst van de letsels is het niet meer mogelijk om de instandhouding van de menselijke gezondheid als sluitpost op de begroting te zien. Een te laat ingezette behandeling, omdat er gewacht moet worden op reguliere hulpverlening, kan voor een sporter desastreuze gevolgen hebben.

 

Stichting Sportdokters maakt geen onderscheid in de medische behandeling als het gaat om een topsporter of breedtesporter. Elke sporter verdient een terdege medische behandeling bij letsels. Immers door een adequate behandeling en aanpak van de blessure of het letsel kan een snelle doorverwijzing naar een specialist plaatsvinden.

Hiermee draagt Stichting Sportdokters bij aan een verkorting op het ziekteverzuim en reduceert hiermee de zorgkosten.

 

Stichting Sportdokters weet waarover zij spreekt als het gaat om Topzorg binnen de (Top)sport.