Medische kennis en expertise zijn onmisbaar bij het verlenen van medische en para-medische hulp bij sportevenementen. 

 

Om goede en effectieve dienstverlening te kunnen bieden, heeft Sportdokters.nl een kernteam. Dit kernteam adviseert en ondersteunt het bestuur in de dagelijkse uitvoer van haar taken. Het kernteam heeft een eigen beslissingsbevoegdheid.

Binnenkort zullen wij de leden van het kernteam aan u voorstellen.