Onze doelstellingen

1. Een van onze doelstellingen is om sportevenementen te voorzien van maximaal leverbare maar ook betaalbare hulpverlening uitgevoerd door zorgprofessionals. Deze hulpverlening voldoet aan alle eisen gesteld in de daarvoor geldende wetgeving. Hierbij zullen de richtlijnen, geldend voor de primaire zorgverlening binnen de acute sportgeneeskunde, worden uitgevoerd. Door het naleven van deze wet- en regelgeving staat Stichting Sportdokters.nl, in samenwerking met haar partners, garant voor kwalitatief hoge zorgverlening, ongeacht de grootte, locatie of tak van sport. Stichting Sportdokters.nl doet dit aan de hand van een, op maat gemaakte, risicoanalyse. Daarnaast hebben wij nauw overleg met de GHOR en worden onze risicoanalyses getoetst. Onze hulpverlening voldoet aan de eisen gesteld in de vergunning afgegeven voor het betreffende evenement.

Stichting Sportdokters.nl heeft per evenement een medisch coördinator die het voortraject als de evaluatie met de organisator bespreekt. Een, op het evenement afgestemd medisch draaiboek, maakt deel van de diensten van Sportdokters.nl

Door nauwe samenwerking met diverse partners kiest Stichting Sportdokters.nl voor maximale zorgkwaliteit binnen een zeer betaalbare prijs. Voor gezondheid van lijf en leden hoeft niet de hoofdprijs betaald te worden bij Stichting Sportdokters.nl

 

2. Ee andere  doelstelling is het medisch organiseren, coördineren en  begeleiden binnen alle takken van sport, met uitzondering van de auto en motorsport.

De grootste ervaring van Stichting Sportdokters ligt binnen de wielersport, met name de wegwedstrijden op zowel nationaal als internationaal niveau. De hele wielersport, met al haar facetten (baan, cross, mountainbike ) is Stichting Sportdokters.nl op het lijf geschreven. Met 25 jaar ervaring binnen deze tak van sport zijn de teamleden van Stichting Sportdokters.nl geen vreemde binnen de wielersport. De kwaliteit van zorg, contact met de sporter en hun begeleiders staan centraal binnen de zorgverlening van Stichting Sportdokters.nl.

Wij spreken de taal van de atleet, we kennen elkaar  en hebben respect voor elkaar. De zorgverlening spreekt voor zich,

 "  De taal van de renner is het gebaar van de dokter" 

 

3. Nog een doelstelling is het verbetering en borgen van de kwaliteit van de sportmedische zorg door middel van evidence based sportmedische kennis te verlenen, in combinatie met de expertise van de traumatoloog, orthopeed, spoedeisende hulp arts en de para medici zoals de fysiotherapeut, osteopaat, inspanningsfysioloog en sportdiëtiste. Daarnaast wordt de vrijwilliger in de gelegenheid gesteld om scholing te volgen.

 

 

4.Een andere belangrijke doelstelling is  om niet alleen de topsporter en de breedtesporter, jeugd en junioren medisch verantwoord te laten sporten, maar ook de gehandicapte sporter krijgt de aandacht die hij nodig heeft. De gehandicapte sporter is vaak een ondergeschoven kindje binnen de sportwereld terwijl hun prestaties niet onder hoeven te doen voor de gezonde sporter. Ook Stichting Sportdokters.nl ondersteunt deze mede mens in hun sportactiviteiten.

 

5. Het hanteren van ethische waarden en normen binnen de sport.  Ethiek binnen de sport neemt steeds meer toe, fair play, respect en sporten op maat, ook daar zet Sportdokters zich voor in. Wij hanteren niet een wedstrijdreglement, wij hanteren evidence bases practice and medicine guidelines and rules. Maar buiten al deze regeltjes, wetten en voorschriften hanteren wij met name de Sporter als mens in zijn beleving in zijn wereld, zijn emotie binnen de sport.

 

 

6. Stichting Sportdokters maakt gebruik van kwaliteitsinstrumenten. Iedereen die zich bezighoudt met sportmedische zorg dient te beschikken over actuele kennis binnen dit gebied. Daar waar blijkt dat deze kennis ontbreekt zal Stichting Sportdokters in samenwerking met haar partners onderwijs verzorgen waardoor deze kwaliteitsnorm gehandhaafd blijft. Ook Stichting Sportdokters hanteert de Long Life Learning term.