Sportdokters.nl

Stichting Sportdokters.nl is een stichting die tot doel heeft het verstrekken van medische en para-medischehulp bij sportevenementen middels het inzetten van medewerkers, materialen en voertuigen. Wij staan voor volledige kwalitatief hoogwaardige professionele medische hulpverlening bij sportevenementen. Met ons ervaren en goed geschoold personeel, materiaal en voertuigen zijn wij op ieder terrein uw ideale partner.

 

Ons medische team, met een jarenlange staat van dienst is zorgvuldig samengesteld op basis van beroepsopleiding en ervaring uit de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg. Hierdoor staat een team garant voor een adequate beoordeling van de gezondheidstoestand en behandeling van de eventuele verstoorde gezondheidspatronen. Verder brengt het team potentiële risico’s en verstoringen in kaart, observeert, bewaakt en stabiliseert indien nodig de zorgvrager. Wij werken volgens de protocollen en richtlijnen die aansluiten en afgestemd zijn op de landelijke norm van de reguliere ambulancezorg (Landelijk Protocol Ambulancezorg 8.1) en Basic Life Support hulpverlening (Rode Kruis, Oranje Kruis en First Aid Network). 

De teams die samengesteld worden op basis van de vraag van een organisatie, kunnen bogen op een jarenlange ervaring in het type wedstrijden waarin ze worden ingezet. Veel van onze medewerkers hebben meer dan 25 jaar ervaring met de hulpverlening in de verschillende soorten wedstrijden.

Om deze doelstelling na te streven wordt er veel geëist van onze organisatie. Professionaliteit, deskundigheid en passie voor het vak is een noodzaak. Al onze medewerkers beschikken over dergelijke eigenschappen en zijn ook navenant opgeleid.

Hulpmiddelen zijn voor het verlenen van optimale zorg van groot belang. Ons wagenpark bijvoorbeeld dient aan alle voorschriften te voldoen en moet natuurlijk technisch in goede staat verkeren. Verder is een goede samenwerking en overleg met andere hulpdiensten van groot belang, zoals GGD, GHOR, NOVADIC, ambulancediensten, meldkamers en ziekenhuizen. Voorkomen is beter dan genezen. Het is tijdens verschillende evenementen gebleken dat onze inzet voor de goede afloop van groot belang is geweest. 

 

Met de inzet van onze medewerkers, voertuigen, ondersteunen wij vele evenementen in het jaar. Stichting Sportdokters beschikt over een schat aan ervaring om de inzet volgens eisen en richtlijnen voor de opdrachtgever zo goed mogelijk in te vullen. De inzet van het aantal hulpverleners, de materialen en de voertuigen worden bij grotere evenementen in overleg bepaald naar aanleiding van de Risico Inventarisatie Scan. Stichting Sportdokters.nl begeleid ook de aanvraag en vergunningseisen die voor het evenement noodzakelijk zijn. Stichting Sportdokters.nl beschikt over korte lijnen en goede contacten met gemeenten, veiligheidsregio’s en de GHOR om de inzet tijdens een evenement op de juiste wijze te laten verlopen. Bij kleinschalige evenementen wordt de inzet in samenspraak met de opdrachtgever bepaald.

 

Ieder evenement is uniek. Van sportdag op de tennisvereniging tot aan grote sportevenementen met tienduizenden bezoekers. Stichting Sportdokters maakt iedere invulling mogelijk met personeel, voertuigen, materialen, veiligheidsproducten en kennisdeling. Alle onderdelen zijn gescheiden aan te vragen.

Stichting Sportdokters.nl beschikt over een internationale beroepsaansprakelijkheid verzekering en bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.